👋
Hei, kerge ettevõtja!
Registreeru
Küpsiste teatis
Kõigi küpsiste aktsepteerimisega tagate parima võimaliku kasutajakogemuse. Lisateave küpsiste kohta ja nende kasutamise või küpsiste seadete muutmise kohta.

Privaatsuspoliitika

See privaatsuspoliitika kirjeldab meie eeskirju ja protseduure teie teabe kogumise, kasutamise ja avalikustamise kohta, kui te teenust kasutate, ning räägib teile teie privaatsusõigustest ja sellest, kuidas seadus teid kaitseb.Me kasutame teie isikuandmeid teenuse pakkumiseks ja täiustamiseks. Teenust kasutades nõustute teabe kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Privaatsussoodustuste muutmine →

Viimati värskendatud: 05. november 2020

Tõlgendamine ja mõisted

Tõlgendamine

Sõnadel, mille algustäht on suurtähestatud, on tähendus määratletud järgmistel tingimustel. Järgmistel määratlustel on sama tähendus, olenemata sellest, kas need esinevad ainsuses või mitmuses.

Mõisted

Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:

 • Konto on ainulaadne konto, mis on loodud selleks, et pääseksite juurde meie teenusele või meie teenuse osadele.
 • Sidusettevõte - üksus, mis kontrollib, kontrollib või on erakonna ühise kontrolli all, kui "kontroll" tähendab vähemalt 50% aktsiate, omaosaluse või muude väärtpaberite omamist, millel on õigus hääletada juhatuse liikmete või muu korraldusasutuse valimisel.
 • Rakendus tähendab ettevõtte pakutavat tarkvaraprogrammi, mille olete alla laadinud mis tahes elektroonilises seadmes, mille nimi on Truster Töötab
 • Ettevõte (nimetatud kas "ettevõte", "meie", "meie" või "meie" käesolevas lepingus) viitab Truster Oy, Annanaukio 1, 00101 Helsingi.
 • GDPR-i kohaldamisel on ettevõte vastutav töötleja.
 • Domeenid tähendavad: truster .fi, truster .töötab, app. truster .töötab ja truster .pood.
 • Riigiviited: Soome
 • Vastutav töötleja– ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE ( General Data Protection Regulation) tähenduses on Ettevõte kui juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
 • Seade on mis tahes seade, mis pääseb teenusele juurde (nt arvuti, mobiiltelefon või digitaalne tahvelarvuti).
 • Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga.
 • ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE tähenduses on Isikuandmed igasugune Teiega seotud teave, nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, veebiidentifikaator või üks või mitu füüsilisele, füsioloogilisele, geneetilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile omast tegurit.
 • Teenus viitab rakendusele.
 • Teenusepakkuja on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb andmeid Ettevõtte nimel. See viitab kolmandate osapoolte ettevõtetele või üksikisikutele, kelle ettevõte on tööle võtnud Teenuse hõlbustamiseks, Teenuse osutamiseks Ettevõtte nimel, Teenusega seotud teenuste osutamiseks või Ettevõtte abistamiseks Teenuse kasutamise analüüsimisel. GDPR-i kohaldamisel käsitatakse teenusepakkujaid andmetöötlejatena.
 • Kolmanda osapoole sotsiaalmeedia teenus viitab mis tahes veebisaidile või sotsiaalvõrgustiku veebisaidile, mille kaudu kasutaja saab teenuse kasutamiseks sisse logida või konto luua.
 • Kasutusandmed viitavad automaatselt kogutud andmetele, mis on loodud teenuse või Teenuse infrastruktuuri enda abil (nt lehekülastuse kestus).
 • Teie tähendab individuaalset juurdepääsu teenusele või selle kasutamist või ettevõtet või muud juriidilist isikut, mille nimel selline isik teenusele juurde pääseb või seda kasutab.
 • GDPR-i (isikuandmete kaitse üldmäärus) kohaselt võib Teid nimetada Andmesubjektiks või kasutajaks, kuna olete teenust kasutav isik.

Teie isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kogutud andmete tüübid

Isikuandmete

Meie teenust kasutades võime paluda teil anda meile teatud isikut tuvastavat teavet, mida saab kasutada Teiega ühenduse võtmiseks või teie tuvastamiseks. Isikut tuvastav teave võib muu hulgas hõlmata järgmist:

 • E-posti aadress
 • Ees- ja perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • Aadress, osariik, maakond, sihtnumber, linn
 • Sotsiaalkindlustuse number
 • Pangakonto number
 • Palgamaks
 • Kasutusandmed

Kasutusandmed

Kasutusandmeid kogutakse teenuse kasutamisel automaatselt.

Kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie seadme Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, meie teenuse lehed, mida külastate, teie külastuse kellaaeg ja kuupäev, nendel lehtedel veedetud aeg, seadme kordumatud identifikaatorid ja muud diagnostikaandmed.

Kui kasutate teenust mobiilsideseadme kaudu või selle kaudu, võime koguda teatud teavet automaatselt, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutatava mobiilseadme tüüpi, teie mobiilseadme kordumatut ID-d, teie mobiilseadme IP-aadressi, teie mobiilset operatsioonisüsteemi, kasutatava mobiilse Interneti-brauseri tüüpi, seadme kordumatuid identifikaatoreid ja muid diagnostikaandmeid.

Samuti võime koguda teavet, mida Teie brauser saadab iga kord, kui külastate meie teenust või kui kasutate teenust mobiilsideseadme kaudu või selle kaudu.

Teave kolmandate osapoolte sotsiaalmeedia teenustest

Ettevõte võimaldab Teil luua konto ja logida teenuse kasutamiseks sisse järgmiste kolmandate osapoolte sotsiaalmeedia teenuste kaudu:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Kui otsustate registreeruda kolmanda osapoole sotsiaalmeedia teenuse kaudu või anda neile muul viisil juurdepääsu, võime koguda isikuandmeid, mis on juba seotud teie kolmanda osapoole sotsiaalmeedia teenuse kontoga, näiteks teie nimi, teie e-posti aadress, teie tegevused või selle kontoga seotud kontaktiloend.

Samuti võib teil olla võimalus jagada ettevõttega lisateavet oma kolmanda osapoole sotsiaalmeedia teenuse konto kaudu. Kui otsustate esitada sellist teavet ja isikuandmeid registreerimise ajal või muul viisil, annate ettevõttele loa neid kasutada, jagada ja säilitada käesoleva privaatsuspoliitikaga kooskõlas oleval kontinendil.

Rakenduse kasutamise ajal kogutud teave

Meie rakenduse kasutamisel võime meie rakenduse funktsioonide pakkumiseks teie eelneval loal koguda:

 • Teave teie asukoha kohta
 • Pildid ja muu teave seadme kaamerast ja fototeegist

Kasutame seda teavet oma teenuse funktsioonide pakkumiseks, meie teenuse täiustamiseks ja kohandamiseks. Teabe võidakse üles laadida ettevõtte serveritesse ja/või Teenusepakkuja serverisse või lihtsalt teie seadmesse salvestada.

Seadme sätete kaudu saate sellele teabele igal ajal juurdepääsu lubada või keelata.

Teie isikuandmete kasutamine

Ettevõte võib Isikuandmeid kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • Meie teenuse pakkumiseks ja hooldamiseks, sealhulgas meie teenuse kasutamise jälgimiseks.
 • Oma konto haldamiseks: teenuse kasutajaks registreerimise haldamiseks. Teie esitatud isikuandmed võivad anda Teile juurdepääsu teenuse erinevatele funktsioonidele, mis on teile registreeritud kasutajana kättesaadavad.
 • Lepingu täitmiseks: ostetud toodete, esemete või teenuste ostulepingu või teenuse kaudu meiega sõlmitud mis tahes muu lepingu väljatöötamine, täitmine ja teostamine.
 • Teiega ühenduse võtmiseks: Teiega ühenduse võtmiseks e-posti, telefonikõnede, SMSide või muude elektroonilise side vormide kaudu, näiteks mobiilirakenduse tõuketeatised funktsioonide, toodete või lepinguliste teenustega seotud värskenduste või informatiivse suhtluse kohta, sealhulgas turvavärskendused, kui see on nende rakendamiseks vajalik või mõistlik.
 • Teile uudiste, eripakkumiste ja üldise teabe edastamiseks muude meie pakutavate kaupade, teenuste ja sündmuste kohta, mis on sarnased nendega, mida olete juba ostnud või mille kohta olete küsinud, välja arvatud juhul, kui olete otsustanud sellist teavet mitte saada.
 • Teie taotluste haldamiseks tehke järgmist. Osaleda ja hallata oma taotlusi meile.
 • Ettevõtete ülekannete puhul: Võime kasutada Teie andmeid mõne või kogu Meie vara ühinemise, loovutamise, restruktureerimise, ümberkorraldamise, lõpetamise, lõpetamise või muu müügi või üleandmise hindamiseks või läbiviimiseks kas tegevuse jätkumise või pankroti, likvideerimise või muu sarnase tulu osana, milles meie valduses olevad Isikuandmed meie Teenuse kasutajate kohta kuuluvad üleantud varade hulka.
 • Muudel eesmärkidel: võime teie teavet kasutada muudel eesmärkidel, nagu andmeanalüüs, kasutussuundumuste tuvastamine, meie reklaamikampaaniate tõhususe kindlaksmääramine ning meie teenuse, toodete, teenuste, turunduse ja teie kogemuse täiustamine.

Võime jagada Teie isikuandmeid järgmistel juhtudel:

 • Teenusepakkujatega: Võime jagada teie isikuandmeid teenusepakkujatega, et jälgida ja analüüsida meie teenuse kasutamist maksete töötlemiseks, teiega ühenduse võtmiseks.
 • Ettevõtete ülekannete puhul: Võime jagada või edastada Teie isikuandmeid seoses ettevõtte varade ühinemise, müügi, rahastamise või kogu meie ettevõtte või selle osa omandamisega või läbirääkimiste ajal teisele ettevõttele.
 • Sidusettevõtetega: Võime jagada teie teavet oma sidusettevõtetega, millisel juhul nõuame neilt sidusettevõtetelt selle privaatsuspoliitika järgimist. Sidusettevõtete hulka kuuluvad Meie emaettevõte ja muud tütarettevõtted, ühisettevõtte partnerid või muud ettevõtted, mida me kontrollime või mis on meiega ühise kontrolli all.
 • Äripartneritega: Võime jagada teie teavet oma äripartneritega, et pakkuda teile teatud tooteid, teenuseid või kampaaniaid.
 • Teiste kasutajatega: kui jagate isikuandmeid või suhtlete muul viisil avalikes kohtades teiste kasutajatega, võivad kõik kasutajad sellist teavet vaadata ja seda võib avalikult levitada väljaspool. Kui suhtlete teiste kasutajatega või registreerute kolmanda osapoole sotsiaalmeedia teenuse kaudu, võivad teie kontaktid kolmanda osapoole sotsiaalmeedia teenuses näha teie tegevuse nime, profiili, pilte ja kirjeldust. Samamoodi saavad teised kasutajad vaadata teie tegevuse kirjeldusi, teiega suhelda ja teie profiili vaadata.
 • Teie nõusolekulvõime teie isikuandmeid avaldada mis tahes muul eesmärgil Teie nõusolekul.

Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab Teie Isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Me säilitame ja kasutame Teie Isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui meilt nõutakse teie andmete säilitamist kohaldatavate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie õiguslepingute ja -eeskirjade jõustamiseks.

Ettevõte säilitab kasutusandmeid ka siseanalüüsi eesmärgil. Kasutusandmeid säilitatakse tavaliselt lühema aja jooksul, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse meie teenuse turvalisuse tugevdamiseks või funktsionaalsuse parandamiseks või kui meil on seaduslik kohustus säilitada neid andmeid pikemaajaliselt.

Teie isikuandmete edastamine

Teie andmeid, sealhulgas Isikuandmeid, töödeldakse Ettevõtte esindustes ja muudes kohtades, kus töötlemisega seotud osapooled asuvad. See tähendab, et seda teavet võib edastada ja hallata arvutites, mis asuvad väljaspool Teie osariiki, provintsi, riiki või muud valitsusjurisdiktsiooni, kus andmekaitseseadused erinevad Teie jurisdiktsiooni omadest.

Teie nõusolek selle privaatsuspoliitikaga, millele järgneb sellise teabe esitamine, esindab teie nõusolekut selle edastamisega.

Ettevõte võtab kõik mõistlikult vajalikud meetmed tagamaks, et Teie andmeid käsitletakse turvaliselt ja kooskõlas käesolevate privaatsuseeskirjadega ning teie isikuandmeid ei edastata organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui on olemas piisavad kontrollimeetmed, sealhulgas Teie andmete ja muude isikuandmete turvalisus.

Teie isikuandmete avalikustamine

Äritehingud

Kui Ettevõte osaleb ühinemises, omandamises või vara müügis, võidakse Teie Isikuandmeid edastada. Teavitame sellest enne Teie Isikuandmete edastamist ja nende suhtes kohaldatakse teistsugust privaatsuspoliitikat.

Õiguskaitse

Teatud tingimustel võidakse Ettevõttelt nõuda Teie Isikuandmete avaldamist, kui seda nõuab seadus või kui see on vajalik riigiasutuste (nt kohus või valitsusasutus) kehtivate taotluste alusel.

Muud õiguslikud nõuded

Ettevõte võib avaldada Teie Isikuandmeid heas usus, et selline tegevus on vajalik:

 • Juriidilise kohustuse täitmine
 • Kaitsta ja kaitsta Ettevõtte õigusi või vara
 • Teenusega seotud võimalike kriitikute ennetamine või uurimine
 • Teenuse kasutajate või avalikkuse turvalisuse kaitsmine
 • Kaitse õigusliku vastutuse eest

Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on Meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti kaudu edastamise viis ega elektroonilise säilitamise meetod ei ole 100% turvaline. Kuigi me püüame teie isikuandmete kaitsmiseks kasutada äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada selle täielikku turvalisust.

Üksikasjalik teave Teie Isikuandmete Töötlemise kohta

Teenusepakkujatel on juurdepääs Teie Isikuandmetele ainult meie nimel oma ülesannete täitmiseks ning nad on kohustatud neid mitte avaldama ega muul eesmärgil kasutama.

Analytics

Võime kasutada kolmandast osapoolest teenusepakkujaid, et jälgida ja analüüsida meie Teenuse kasutamist.

 • Google Analytics
 • Google Analytics on Google'i pakutav veebianalüütika teenus, mis jälgib veebisaidi liiklust ja teatab sellest. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja jälgimiseks. Neid andmeid jagatakse teiste Google'i teenustega. Google võib kogutud andmeid kasutada oma reklaamivõrgustiku reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks.
 • Võite loobuda teatud Google Analyticsi funktsioonidest oma mobiilsideseadme seadete kaudu, näiteks seadme reklaamiseadete kaudu või järgides Google'i privaatsuseeskirjadestoodud juhiseid.
 • Lisateavet Google'i privaatsustavade kohta leiate Google'i privaatsuse ja tingimuste veebilehelt.
 • Tulekolle
 • Firebase on Google Inc. pakutav analüüsiteenus.
 • Võite loobuda teatud Firebase'i funktsioonidest oma mobiilsideseadme seadete kaudu, näiteks seadme reklaamiseadete kaudu või järgides Google'i privaatsuseeskirjades toodud juhiseid.
 • Samuti soovitame teil üle vaadata Google'i andmete kaitsmise põhimõtted.
 • Lisateabe saamiseks selle kohta, millist tüüpi teavet Firebase kogub, külastage teavet selle kohta, kuidas Google kasutab andmeid, kui kasutate meie partnerite saite või rakendusi.

Maksed

Võime teenuse raames pakkuda tasulisi tooteid ja/või teenuseid. Sellisel juhul võime maksete töötlemiseks kasutada kolmandate osapoolte teenuseid (nt maksetöötlejad).

Me ei salvesta ega kogu Teie maksekaardi andmeid. See teave edastatakse otse meie kolmandate osapoolte maksetöötlejatele, kelle isikuandmete kasutamist reguleerib nende privaatsuspoliitika. Need maksetöötlejad järgivad PCI-DSS-i kehtestatud standardeid, mida haldab PCI Security Standards Council, mis on selliste kaubamärkide nagu Visa, Mastercard, American Express ja Discover ühine jõupingutus. PCI-DSS nõuded aitavad tagada makseteabe turvalise käsitlemise.

GDPR-i privaatsus

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus GDPR-i alusel

Võime isikuandmeid töödelda järgmistel tingimustel:

 • Nõusolek: Olete andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
 • Lepingu täitmine: Isikuandmete esitamine on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja/või lepingueelsete kohustuste täitmiseks.
 • Juriidilised kohustused: Isikuandmete töötlemine on vajalik Ettevõtte juriidilise kohustuse täitmiseks.
 • Elulised huvid: Isikuandmete töötlemine on vajalik Teie või muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
 • Avalikud huvid: Isikuandmete töötlemine on seotud ülesandega, mis toimub avalikes huvides või ettevõttele antud avaliku võimu teostamisel.
 • Õigustatud huvid: Isikuandmete töötlemine on vajalik Ettevõtte õigustatud huvides.

Igal juhul aitab Ettevõte hea meelega selgitada töötlemise konkreetset õiguslikku alust, eelkõige seda, kas Isikuandmete tellimine on seadusest või lepingust tulenev nõue või lepingu sõlmimiseks vajalik nõue.

Teie õigused GDPR-ist

Ettevõte kohustub austama Teie Isikuandmete konfidentsiaalsust ja tagama, et saate oma õigusi kasutada.

Teil on õigus käesolevast privaatsuspoliitikast ja seadusest, kui astud ELis, Thu:

 • Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele. Õigus tutvuda, uuendada või kustutada teavet, mis meil teie kohta on. Kui see on võimalik, pääsete oma isikuandmetele juurde, neid värskendada või taotleda nende kustutamist otse jaotises Teie konto seaded. Kui te ei saa neid toiminguid ise sooritada, võtke meiega ühendust, et teid aidata. See võimaldab teil saada koopia isikuandmetest, mida me teie kohta hoiame.
 • Nõuda teie kohta hoitavate isikuandmete parandamist. Teil on õigus saada mis tahes mittetäielikku või mittetäielikku teavet, mida me teie kohta hoiame, parandatud.
 • Esitada vastuväiteid Teie Isikuandmete töötlemisele. See õigus eksisteerib siis, kui me toetume õigustatud huvile kui meie töötlemise õiguslikule alusele ja teie konkreetses olukorras on midagi, mis paneb Teid soovima esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele sellel alusel. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid selle kohta, kus me teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil töötleme.
 • Taotleda Oma Isikuandmete kustutamist. Teil on õigus paluda Meil isikuandmed kustutada või eemaldada, kui meil ei ole mõjuv põhjus nende töötlemise jätkamiseks.
 • Taotleda Oma Isikuandmete edastamist. Edastame Teile või teie valitud kolmandale osapoolele teie isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas masinloetavas vormingus. Pange tähele, et see õigus kehtib ainult automatiseeritud teabele, mida te algselt andsite meile nõusoleku kasutamiseks või kus me kasutasime seda teavet teiega lepingu täitmiseks.
 • Võtke oma nõusolek tagasi. Teil on õigus oma nõusolek oma isikuandmete kasutamise kohta tagasi võtta. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, ei pruugi meil olla võimalik anda teile juurdepääsu teenuse teatud konkreetsetele funktsioonidele.

GDPR-i andmekaitseõiguste kasutamine

Võite kasutada oma juurdepääsu-, parandamis-, tühistamis- ja vastulauseõigust, võttes meiega ühendust. Pange tähele, et võime paluda teil enne sellistele taotlustele vastamist oma isikut kontrollida. Kui esitate taotluse, anname endast parima, et teile vastata nii kiiresti kui võimalik.

Teil on õigus esitada andmekaitseasutusele kaebus teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Oma kohaliku andmekaitseasutusega EMP-s, kui aste Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

Teie California privaatsusõigused (California's Shine the Light õigus)

California tsiviilseadustiku paragrahvi 1798 (California's Shine the Light õigus), California elanikud, kellel on meiega väljakujunenud ärisuhe, saavad kord aastas küsida teavet oma isikuandmete jagamise kohta kolmandate isikutega kolmandate isikute otseturunduse eesmärgil.

Kui soovite california sära all rohkem teavet küsida, Light ja kui olete California elanik, võite võtta ühendust, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

California privaatsusõigused alaealistele kasutajatele (California äri- ja elukutsete koodeksi jaotis 22581)

California äri- ja elukutsete koodeksi jaotis 22581 võimaldab alla 18-aastastel California elanikel, kes on veebisaitide, teenuste või rakenduste registreeritud kasutajad, taotleda ja saada avalikult postitatud sisu või teabe eemaldamist.

Selliste andmete eemaldamise taotlemiseks ja kui olete California elanik, võite meiega ühendust võtta, kasutades allpool toodud kontaktandmeid, ja lisada oma kontoga seotud e-posti aadressi.

Pange tähele, et Teie taotlus ei taga veebis postitatud sisu või teabe täielikku või põhjalikku eemaldamist ning et seadus ei pruugi teatud tingimustel lubada või nõuda eemaldamist.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida me ei halda. Kui klõpsate linki Kolmas osapool, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt üle vaadata iga külastatava saidi privaatsuspoliitika.

Meil puudub kontroll kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuseeskirjade või tavade üle ega võta vastutust nende eest.

Selle privaatsuspoliitika muudatused

Võime aeg-ajalt oma privaatsuspoliitikat uuendada. Teavitame Teid kõigist muudatustest, postitades sellele lehele uue privaatsuspoliitika.

Enne muudatuse jõustumist anname teile sellest teada e-posti teel ja/või silmapaistva teatega meie teenuses ning värskendame selle privaatsuspoliitika ülaosas olevat kuupäeva "Viimati värskendatud".

Olete kuulekas seda privaatsuspoliitikat regulaarselt läbi vaatama, et teha muudatusi. Selle privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad, kui need on sellele lehele postitatud.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta.


Palgakalkulaatoriga kergettevõtja palkade arvutamine

Me maksame teie palka pärast kliendi makse saabumist või teie valitud palgapäeval. Samuti saate valida Instant Pay, millisel juhul saate palga oma kontole samal päeval arve tähtaega ootamata. Palka saab jätta ka hiljem tõstma. Truster 49 €/kuu paketis ei maksa arveldussumma eest eraldi teenustasu. Meie kergettevõtja palgaarvestuse arvutaja ütleb teile teie palga Truster Light teenus.

Summa arvele

2 750 €

Maksumäär

32 %

Kontole kiiremini maksmine

Kontole makstav summa

1987,50 €

Arveldussummast mahaarvatav teenustasu sõltub plaanist. Truster Light pakett see on 3,99%. Summat mõjutavad õnnetusjuhtumikindlustuse toetus ja reisitoetused. Kohene tasulisa on +5%. Truster ja Truster Pro pakettides ei ole teenustasu ega eraldi õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusmakset. Palgaarvestuse arvutajate arv Truster Light Vastavalt paketile. Vaata ka meie teisi loendureid.

Täname! Teie esildis on laekunud!
Oops! Vormi esitamisel läks midagi valesti.