Küpsiste teatis
Kõigi küpsiste aktsepteerimisega tagate parima võimaliku kasutajakogemuse. Lisateave küpsiste kohta ja nende kasutamise või küpsiste seadete muutmise kohta.
👋
Hei, kerge ettevõtja!
Registreeru

Loosimise tingimused

Lugege kehtivaid loteriitingimusi.

Viimati uuendatud: 28. detsember 2021

VÕISTLUSREEGLID

1. KONKURSI KORRALDAJA

Korraldaja: Truster Piiratud vastutusega äriühing

Y-kood: 1772129-3

Aadress: Annanaukio 1, 00101 Helsingi

2. KONKURSI ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV NING OSALEMISKÕLBLIKKUS

Loteriis saab osaleda, meeldides ja järgides usaldaja loteriipostitust sotsiaalmeedia kanalites (väljalaskekuupäev 28.12.2021). Loteriil on võimalik osaleda ajavahemikus 28. detsember 2021 kuni 3. jaanuar 2022. Võitjaid teavitatakse isiklikult pärast loosimist telefoni või e-posti teel.

Konkursil võivad osaleda kõik Soomes elavad 18-aastased ja vanemad isikud, välja arvatud korraldaja töötajad, kes on osalenud konkursi planeerimisel, ettevalmistamisel või läbiviimisel, ja nende pereliikmed. Kui loteriis osalejal on põhjust kahtlustada pettust või osalemist, mis on vastuolus käesolevate eeskirjadega, on korraldajal õigus osalemine tagasi lükata.

3. VÕITJATE VALIMINE JA AJASTAMINE

Võitjad loositakse välja kõigi nende seas, kes on jälginud sotsiaalmeedia kanaleid loteriiväljaandest. Loosimise viib läbi korraldaja delegaat. Võitjad avaldatakse 2. jaanuaril 2022. Võitjaid teavitatakse võidust isiklikult telefoni või e-posti teel. Kui osaleja on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke kontaktandmeid või auhinnateadet või auhinda ei ole võimalik võitjale üle anda kolme (3) päeva jooksul või muudel põhjustel kui korraldajast tulenevad, ei ole korraldaja kohustatud auhinda võitjale üle andma, kuid võib selle tagasi võtta.

4. AUHIND

Loosimise auhind on viis (5) osa Truster 49 €/kuu teenuspakette aastaks 2022. Loteriil osalejad võivad võita ühe (1) tk inimese kohta.

5. EESKIRJU KOHALDATAKSE KÕIGI OSALEJATE SUHTES:

Konkursil osalemisega kohustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ja korraldaja otsuseid. Korraldaja jätab endale õiguse reegleid muuta. Kui selliseid muudatusi on vaja teha, tehakse need konkursilehed teatavaks.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Korraldaja töötleb osalejate andmeid ainult võistluse ja loterii läbiviimiseks ning auhinna andmiseks. Osalejate andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele ja neid ei kasutata otseturunduseks ilma osaleja nõusolekuta.

7. VÕITJATE NIMEDE AVALDAMINE

Loterii võitjate avaldamisel võib avaldada osaleja esitatud eesnime andmed ja paikkonna.

8. KORRALDAJA JA KONKURSIL OSALEJA KOHUSTUSED

Korraldaja vastutab auhindadega seotud loteriimaksu eest. Osalejad vabastavad korraldaja ja kõik teised partnerid konkursil osalemisega tekitatud või väidetavalt tekitatud kahjust. Korraldaja vastutus osalejate ees ei tohi mingil juhul ületada käesolevas kodukorras nimetatud auhindade väärtust või summat.

Korraldajat ei takistata it-põhjustel konkursil osalemise või auhinna saamisega seotud probleemide või takistuste tõttu. Võitja kohustus on kanda kõik muud auhinna saamise või rakendamisega seotud kulud.

9. ÕIGUS KONKURENTSI RAAMES TARNITAVATELE MATERJALIDELE

Õigused reklaami ja loteriiga seotud materjalile kuuluvad loterii korraldajale. Osaleja garanteerib, et ta on loonud konkursile esitatud materjali ning vastutab selle eest, et ta ei riku ega riku muul viisil seadust, head tava, kolmandate isikute õigusi, sealhulgas autoriõigusi ja muid intellektuaalomandi õigusi.

10. MUUD TINGIMUSED

Konkursil osaledes nõustub osaleja järgima käesolevaid reegleid ja Korraldaja poolt nende alusel tehtud otsuseid ning täitma korraldajast sõltumatute teenuste, näiteks Facebooki, Twitteri, YouTube'i või Instagrami tingimusi. Facebook ega Instagram ei korralda, toeta ega sponsoreeri korraldaja poolt Facebookis või Instagramis korraldatud võistlusi.

Korraldaja jätab endale õiguse teha konkursist, selle reeglitest, auhindadest, ajast või muudest konkursi elluviimist mõjutavatest teguritest ette teatamata muudatusi.

Palgakalkulaatoriga kergettevõtja palkade arvutamine

Me maksame teie palka pärast kliendi makse saabumist või teie valitud palgapäeval. Samuti saate valida Instant Pay, millisel juhul saate palga oma kontole samal päeval arve tähtaega ootamata. Palka saab jätta ka hiljem tõstma. Truster 49 €/kuu paketis ei maksa arveldussumma eest eraldi teenustasu. Meie kergettevõtja palgaarvestuse arvutaja ütleb teile teie palga Truster Light teenus.

Summa arvele

2 750 €

Maksumäär

32 %

Kontole kiiremini maksmine

Kontole makstav summa

1987,50 €

Arveldussummast mahaarvatav teenustasu sõltub plaanist. Truster Light pakett see on 3,99%. Summat mõjutavad õnnetusjuhtumikindlustuse toetus ja reisitoetused. Kohene tasulisa on +5%. Truster ja Truster Pro pakettides ei ole teenustasu ega eraldi õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusmakset. Palgaarvestuse arvutajate arv Truster Light Vastavalt paketile. Vaata ka meie teisi loendureid.

Täname! Teie esildis on laekunud!
Oops! Vormi esitamisel läks midagi valesti.